Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Піщалковської М.К.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Піщалковська М.К. Профільне навчання старшокласників: система роботи школи: Навч. - метод, посіб. / За редакцією доктора пед. наук, професора, чл.кор. АПН України Сисоєвої CO. - К.: Видавництво ТОВ «ХИК», 2007. - 256 с - 9,93 авт.арк.


2. Піщалковська М.К. Ідеї трудового виховання школярів у працях видатних педагогів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика.- 2004- Вип.1- С. 114-118.-0,3 авт.арк.


3. Піщалковська М.К. Теоретичні засади ранньої профорієнтації молодших учнів у початковій школі // Проблеми становлення інноваційних підходів в сучасній освіті: 36. наук. пр. / За заг. ред. Г..Є. Гребенюка.- Харків: Стиль-іздат, 2004. - С.91-94.-0,2 авт.арк.


4. Піщалковська М.К. Українські роздуми про шведську школу // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 3. -С. 107 - 110. - 0,2 авт.арк.


5. Піщалковська М.К. Підготовка учнів початкової школи до профільного навчання в старших класах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2005. - Вип.1. - С 90 - 96. - 0,5 авт.арк.


6. Піщалковська М.К. Модель профільного навчання старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2005. - Вип.2. - С 61 - 67. - 0,5 авт.арк.


7. Піщалковська М.К. Система профільного навчання старшокласників: підготовчий етап // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2005. - Вип.З - 4. - С. 164 -169. - 0,4 авт.арк.


8. Піщалковська М.К. Рання професійна орієнтація учнів // Початкова освіта. - Київ, 2005. - № 15. - С 10-12. - 0,6 авт.арк.


9. Піщалковська М.К. Демчина О.Н. Програма спецкурсу "Природа, цивілізація та людина" для учнів Юго класу // Хімія.Біологія. - 2005. - жовтень (№ 56). - С. 8-11.-0,5 авт.арк.


10. Піщалковська М.К. Демчина О.Н. Природа, цивілізація та людина. Інтегрований спецкурс, 10-11 ті класи // Завуч. - 2005. - листопад (№32). - С 6 -11. - 0,5 авт.арк.


11. Піщалковська М.К. Профільне навчання: основні етапи // Директор школи. — 2006. - липень (№ 7). - С 50 - 56. - 0,4 авт.арк. 12.Піщалковська М. Програми спецкурсів для учнів 10-11 класів природничого профілю. "Формування навколишнього середовища", "Служба охорони середовища" // Біологія. - 2006. - грудень (№ 34). - С 9 - 14. - 0,6 авт.арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі