Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Лакози Н.В.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Лакоза Н.В. Роль вчителя біології у формуванні творчого ставлення учнів до майбутньої професії // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. праць: – Х.: “Каравела”, 1998. – С. 43-46.


2. Лакоза Н.В. Навчати прийомам розумової праці // Біологія і хімія в школі. –1999. – № 4.– С. 25-28.


3. Лакоза Н.В. Нетрадиційні форми роботи з учнями як засіб гігієнічного виховання // Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 1999. Вип. 2. – С.103-110.


4. Лакоза Н.В. Формування наукових понять з природничих дисциплін – проблема неперервної освіти // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. праць: – Х.: “Каравела”, 2000. – С. 86-92.


5. Лакоза Н.В. Нестандартний урок біології // Біологія і хімія в  школі – № 6. – 2001. – С. 13-14.


6. Лакоза Н.В. Роль наукового поняття у формуванні світогляду учнів: педагогічний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і  практика. –2001. – Вип. 3. – С. 80-87.


7. Лакоза Н.В. Формування наукових понять з біології в довузівській підготовці школярів // Неперервна професійна освіта: теорія і  практика. – 2001. – Вип. 4. – С. 75-81.


8. Лакоза Н.В. Принцип неперервності у формуванні наукових понять з біології у довузівській підготовці // Педагогічний процес: теорія і практика: Наукові записки. – 2002. – Вип. 1. – С. 95-99.


9. Лакоза Н.В. Механізми формування наукових  понять // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук.  праць. – 2002. – Вип. 2. – С 59-77.


10. Лакоза Н.В. Роль міжпредметних зв’язків у підготовці  вчителя // Педагог професійної школи: Зб. матеріалів наук. праць. Упор.  Н.Г. Ничкало. – К.: Науковий світ. – №7.  – 2005. – С. 25–31.


11. Лакоза Н.В., Сисоева С.А. А бабочек ловили… раки // Народное образование. – №10. – 1991. – С. 74-76.


12. Лакоза Н.В. Використання новітніх технологій навчання в 10 класах різного профілю // “Біологія”. – ”Основа” – №5. – 2007. – С. 2.


13. Лакоза Н.В. Особливості організації навчального процесу в спеціалізованих класах медико-біологічного профілю // Актуальні проблеми розвитку творчих можливостей учнів: Тези доповідей Всеукр. наук. конференції. – К.: ІСДО, 1994. – С.105-107.


14. Лакоза Н.В. Формування біологічних понять у темі “Опорно-рухова система” за новим підручником “Біологія людини” // Новий держ.  підручник “Біологія людини” (8-9 класи): за і проти. Збірник  статей. – К.: КМІУВ імені Б. Грінченка, 1998. – С. 29.


15. Лакоза Н.В. Роль підручника “Біологія. 6 клас” у процесі формування біологічних понять в учнів спеціалізованої школи гуманітарного профілю // Проблеми підручника “Біологія. 6 клас”: Матер. міськ. семінару, 14 грудня 2000 р. –  К.: КМІУВ імені Б. Грінченка,  2000. – С. 18-20.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі