Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Козак Л.В.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

1. Сисоєва С.О., Козак Л.В. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі: особистісно орієнтована технологія навчання природознавства: Навчально-методичний посібник. – К.: Міленіум, 2006. – 194 с. – 8 авт. арк. – (авторські – 4 авт. арк.).


2. Козак Л.В. Навчально-тематичний план і програма навчального курсу “Основи природознавства з методикою” для вищих педагогічних закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації, спеціальність “Дошкільне виховання”. – К.: Поліграфічне підприємство “ЕКМО”, 2004.– 88 с. – 3,7 авт. арк.


3. Козак Л.В. Основи природознавства з методикою: Навчальна програма для спеціальності “Дошкільне виховання”. – К.: Київський педагогічний коледж ім. К.Д. Ушинського, 2005. – 40 с. – 1,7 авт. арк.


4. Козак Л.В. Використання інтерактивних методів та прийомів в особистісно орієнтованому навчанні природознавству майбутніх вихователів //Інтерактивні методи навчання як засіб оптимізації навчально-виховного процесу (з досвіду підготовки бакалаврів спец. “Дошкільне виховання”): Науково-методичний посібник. – К.: Київський пед. коледж ім. К.Д. Ушинського, 2006. – С. 44-52. – 0,40 авт. арк.


5. Козак Л.В. Випереджаюча самостійна робота як важлива форма особистісно орієнтованого навчання природознавству майбутніх вихователів //Сучасні тенденції розвитку освітнього процесу України: Збірник наук. праць /За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат, 2006. – С. 103-108. – 0,30 авт. арк.


6. Козак Л.В. Дидактичні принципи особистісно орієнтованого навчання природознавству майбутніх вихователів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2005. – Вип. 2. – С.47-51. – 0,20 авт. арк.


7. Козак Л.В. Методи особистісно орієнтованого навчання природознавству // Дидактика професійної школи: Зб. наук. праць. / Редкол. С.У.Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, В.Є. Коньковський (заст. голови) та ін. – Хмельницький: ХДНУ – 2006. – Вип. ІV. – С. 123-128. – 0,25 авт. арк.


8. Козак Л.В. Особистісно орієнтоване навчання природознавству: критерії ефективності // Проблеми формування ціннісних орієнтацій у професійній діяльності: Збірник наук. праць /За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат, 2005. – С.92-98. – 0,30 авт. арк.


9. Козак Л.В. Особистісно орієнтоване навчання: ретроспективний аналіз // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. Вип.. 2. – С.113-117. – 0,20 авт. арк.


10. Козак Л.В. Особистісно орієнтоване навчання: теорія і практика //Дійсність та перспективи розвитку сучасної освіти України: Збірник наук. праць /За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат. – 2005. – С. 144-150. – 0,30 авт. арк.


11. Козак Л.В. Особистісно орієнтоване навчання як основа цілісного розвитку особистості майбутнього вихователя дошкільного закладу// Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наук. праць / Гол. ред. С.О.Сисоєва – К, 2005. – Вип. 2.: –С.46-56. – 0, 42 авт. арк.


12. Козак Л.В. Сучасні педагогічні моделі особистісно орієнтованого навчання // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наук. праць. / Гол. ред. С.О. Сисоєва – К., 2003. – Вип. 1. – С.75-88. – 0,54 авт. арк.


13. Козак Л.В. Акмеологічний аспект особистісно орієнтованого навчання майбутніх вихователів дошкільних установ // “Акмеологія” – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції/ Редкол.: З.С. Сіверс, Е.В. Бєлкіна, Д.С. Данилова та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка. – 2005. – С.359-361. – 0,125 авт. арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі