Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Крістопчук Т.Є.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Кристопчук Т.Є. Організація діловодства та етика професійного спілкування землевпорядників: Навч. посіб. / За наук. ред. С.О. Сисоєвої. – Рівне: Овід, 2007. – 327 с. – 21,16 авт. арк.


2. Кристопчук Т.Є. Методичні рекомендації до створення електронних підручників для дисциплін землевпорядного циклу в аграрному коледжі. – Рівне: РДАК, 2006. – 26 с. – 0,70 авт. арк.


3. Кристопчук Т.Є. Методичні рекомендації щодо практичного застосування програми створення презентацій Microsoft PowerPoint у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі. – Рівне: РДАК, 2006. – 22 с. – 0,45 авт. арк.


4. Кристопчук Т.Є. Тестові програми перевірки знань студентів ASSIST-2 (Асистент-2), SunRav TestOfficePro4 в професійній підготовці землевпорядників. – Рівне: РДАК, 2006. – 23 с. – 0,46 авт. арк.


5. Кристопчук Т.Є. Комп’ютерні технології у професійній підготовці землевпорядників в умовах коледжу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2006. – Вип. 3–4. – С. 154–159. – 0,29 авт. арк.


6. Кристопчук Т.Є. Методичне забезпечення застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників // Нова педагогічна думка. – 2006. – № 4. – С. 14–18. – 0,52 авт. арк.


7. Кристопчук Т.Є. Кредитно-модульна система навчання в аграрному коледжі // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 2. – С. 50–59. – 0,51 авт. арк.


8. Кристопчук Т.Є. Забезпечення контролю професійних знань студентів аграрного коледжу за допомогою інформаційних технологій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2007. – Вип. І–ІІ. – С. 135–139. – 0,36 авт. арк.


9. Кристопчук Т.Є. Застосування комп’ютерних програм при створенні презентацій навчальних курсів для професійної підготовки землевпорядників у коледжі // Нова педагогічна думка. – 2007. – № 2. – С. 23–25. – 0,36 авт. арк.


10. Кристопчук Т.Є. Роль комп’ютерних технологій у підготовці землевпорядників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації // Нова педагогічна думка. – 2007. – № 3. – С. 47–51. – 0,27 авт. арк.


11. Кристопчук Т.Є. Застосування засобів інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників у аграрному коледжі // Нова педагогічна думка. – 2007. – № 4. – С. 64–69. – 0,38 авт. арк.


12. Кристопчук Т.Є. Історія та перспективи впровадження методу проектів у аграрному технікумі // Нова педагогічна думка. – 2004. – № 4. – С. 21–24. – 0,44 авт. арк.


13. Кристопчук Т.Є. Метод проектів в організації занять предметів гуманітарного циклу в аграрному коледжі. // Нова педагогічна думка. – 2005. – № 1. – С. 20–22. – 0,32 авт. арк.


14. Кристопчук Т.Є. Інформаційні технології у професійній підготовці землевпорядників у коледжі: теоретичний аналіз // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 92–99. – 0,38 авт. арк.


15. Кристопчук Т.Є. Сучасний стан застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Зб. наук. праць. – Харків, 2006. – № 4. – С. 96–103. – 0,37 авт. арк.


16. Кристопчук Т.Є. Організація моніторингу професійних знань студентів-землевпорядників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 3. – С. 45–49. – 0,36 авт. арк.


17. Кристопчук Т.Є. Застосування інформаційних технологій у створенні лекційних курсів для студентів аграрного коледжу // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 2. – С. 66–71. – 0,29 авт. арк.


18. Застосування Microsoft PowerPoint при створенні презентацій навчальних курсів для професійної підготовки землевпорядників у коледжі // Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 р. – К., 2007. – С. 234–235. – 0,36 авт. арк.


19. Кристопчук Т.Є. Професійна підготовка фахівців-землевпорядників крізь призму Болонського процесу // Освіта, розвиток і самореалізація молоді в умовах гуманізації суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 квітня 2007 р. – Рівне, 2007. – С. 101–104. – 0,36 авт. арк.


20. Кристопчук Т.Є. Особливості підготовки фахівців в умовах застосування інформаційних технологій у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації // Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-15 жовтня 2005 р.– Рівне, 2005. – Вип. V. – С. 325–327. – 0,24 авт. арк.


21. Кристопчук Т.Є. Тестування студентів спеціальності „Землевпорядкування” засобами інформаційних технологій в умовах кредитно-модульної системи // Кредитно-модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-методичної конференції, 8-9 листопада 2007 р. – Рівне, 2007. – С. 116–120. – 0,40 авт. арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі