Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Освіта в інформаційному суспільстві

 

10 років  на науково-педагогічних теренах України

Інформаційний повідомлення 1

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо вас взяти участь у відкритій сесії наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті (керівник : С.О.Сисоєва, д. пед., н,. професор, чл.- кор. НАПН України)

Відкрита сесії присвячена 10-річчю діяльності наукової школи

на науково-педагогічних теренах України

Тема сесії :

ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Сесія відбудуться  15-16 березня 2012 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ)

Тематика відкритої сесії - 2012 :

Теоретико-методологічні засади розвитку освіти в інформаційному суспільстві. Інформатизація освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід. Інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу. Ризики і тенденції розвитку освіти в інформаційному суспільстві. Сучасні інформаційні технології в реалізації концепції навчання упродовж життя

 

Формат відкритої сесії

 • пленарне засідання;
 • презентація наукової школи «10 років на науково-педагогічних теренах України»;
 • науковий семінар за участю зарубіжних науковців;
 • майстер-класи провідних учених школи;
 • круглі столи за професійними  і науковими інтересами ;
 • консультаційні вітальні для молодих дослідників за проблематикою досліджень

Чекаємо на ваші пропозиції щодо формування тематики круглих столів  і консультацій. Для участі у роботі відкритої сесії необхідно заповнити заявку (додаток А). По завершенню роботи відкритої сесії буде видано збірник наукових праць її учасників. Кращі статті будуть опубліковані у спеціальному випуску збірника «Неперервна професійна освіта: теорія і практика». Вимоги до публікації матеріалів подано у додатку Б.

важливі дати

1. Час проведення відкритої сесії 15 – 16 березня 2012 г.
2. Отримання інформаційного листа 2 –  до 10 лютого 2012 г.
3. Відправлення заявок до 15 січня 2012 р.
4. Відправлення наукових статей до 20 лютого 2012 г.
5. Відправлення запрошень–   до 1 березня 2012 г.

Усі матеріли направляти на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. У графі «тема» вказати – Відкрита сесія 2012 Інформаційні листи будуть розміщені на science.profi.org.ua

 

 

Додаток А.

 

ЗАЯВКА ПРО УЧАСТЬ

у відкритій сесії  наукової школи

з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті

Прізвище ___________________________ Ім’я ________________________________ По батькові _________________________ Науковий ступінь ________________________________________________________ Учене звання ____________________________________________________________ Місце роботи, посада _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ Назва доповіді _______________________________________________________ Адреса для листування ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ Контактний телефон _____________________________________________________ Електронна адреса _______________________________________________________ Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання і місце роботи (цю інформацію подають учасники, що не мають наукового ступеня) __________________________________________________________________________________ Чи потрібне офіційне запрошення (укажіть, в якій формі) ________________ Ваші пропозиції щодо формування тематики круглих столів Яка консультація (з якого питання)  Вам потрібна _____________________________ День заїзду  _____       День від’їзду  ________

 

Додаток Б

 

Вимоги до оформлення статей

 1. Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті.
 2. Обсяг статті – до 10 сторінок комп’ютерного набору.
 3. Текст статті повинен мати такі елементи:

 

1). Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2). Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3).  Формулювання мети статті (постановка завдання).
4).  Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5).  Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
6).  Література (подається у кінці статті та оформлена згідно Держстандартів)

 1. Форматування тексту статті:
 • шрифт Times New Roman, кеглем 14;
 • міжрядковий інтервал - 1,5 (30 рядків на сторінці), абзац - 1,25;
 • параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве поля - 2 см; праве - 10 мм.
 • Загальна кількість ілюстрованого матеріалу і таблиць не повинна перевищувати чотирьох.
 • Таблиці виконуються згідно з вимогами Держстандарту і розміщуються у тексті статті. Ілюстрації та таблиці входять до загального обсягу статті.
 • На першій сторінці статті у верхньому куті, зліва, автор проставляє відповідно тематиці своєї статті УДК; прізвище та ініціали розміщує праворуч.
 • В нижньому колонтитулі (лише на першій сторінці), зліва – копірайт (©), біля нього – прізвище з ініціалами, через кому – рік, в якому була подана стаття до друку.
 • Статтю доповнюють анотації українською, російською та англійською мовами з ключовими словами обсягом від 5 до 8 рядків, які розміщуються відповідно на першій сторінці після назви статті (у такому порядку: українською, російською та англійською мовами) з ключовими словами без позначення свого прізвища та назви в перекладі та виділяють світлим курсивом.
 • Посилання на використані джерела оформлюються в квадратних дужках по тексту статті з позначенням сторінок відповідно до вимог ВАК України.  Використані джерела (з назвою «література»), подаються в кінці статті та повинні бути оформлені згідно вимог ВАК України.
 • До статті додається  інформація про автора (прізвище, повністю ім’я та по-батькові, посада, науковий ступінь і вчене звання, домашня адреса, телефон, електронна адреса).

 

Оргкомітет

 

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі