Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Наукова школа з проблем творчості і технологій у неперервній освіті  Сисоєва Світлана Олександрівна

Доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент Академії педагогічних наук України,
Заслужений працівник освіти України,
завідувач відділом інноваційних педагогічних технологій
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
АПН України

 

 

Після закінчення Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика (теоретична ядерна фізика), фізик» (1971 р.) працювала: вчителем фізики; заступником директора школи з навчально-виховної роботи; директором школи; директором Київського міського педагогічного училища №3; завідувачем кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; завідувачем лабораторії педагогіки і психології вищої школи, завідувачем відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 20.02.2007 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). З вересня 2010 року – завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні основи координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захищена у 1987 році.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захищена у 1997 році.

Член-кореспондент НАПН України (з квітня 2003 року). Професор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща; з травня 2001 року). Почесний професор Запорізького національного університету.
Керівник наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті. Підготувала 48 науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, з них: 10 докторів педагогічних наук і 38 кандидатів педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання, 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Член експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2000 по 2002 рік, з 2004 по 2006 рік); заступник голови експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2006 по 2010 рік); член експертної ради з питань проведення екпертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з педагогічних, психологічних наук, фізичного виховання та спорту (з 2011 року до теперішнього часу). Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Київському університеті імені Бориса Грінченка (з 2010 року).

Координатор українсько-польського освітнього проекту «Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції» (з 2008 року).

Головний редактор двох фахових наукових видань з педагогіки та психології, затверджених ВАК України: «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (з 2001 року) та «Педагогічний процес: теорія і практика» (з 2003 року). Співредактор українсько-польського щорічника «Освітологія» (з 2012 року). Член редакційної колегії наукового періодичного видання «Ruch pedagogiczny» (м. Варшава, Республіка Польща; з 2011 року).

Засновник Благодійного фонду імені Антона Макаренка, діяльність якого спрямовано на підтримку наукових досліджень у галузі педагогіки та психології (з 2000 року).

Автор понад 370 наукових праць та публікацій, з них: монографій – 22; словників – 2; підручників – 5; навчальних та навчально-методичних посібників – 19; методичних рекомендацій – 14; навчальних планів та програм – 14; авторських свідоцтв – 6; у міжнародних виданнях – 33.

Професійний і науковий інтерес.
Освітологія.
Теорія і методика професійної освіти.
Педагогіка творчості.
Компаративістика у сфері освіти.
Методологія науково-педагогічних досліджень.
Інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі