Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Виїзне засідання наукової школи м.Рівне

Відбулося виїзне засідання ВІДКРИТОЇ СЕСІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ З ПРОБЛЕМ ТВОРЧОСТІ І ТЕХНОЛОГІЙ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
У СУЧАСНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ


31 березня – 1 квітня 2011 року

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Гурин Василь Арсентійович доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету водного господарства та природокористування

Сисоєва Світлана Олександрівна доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка
(керівник наукової школи)

Гіроль Микола Миколайович доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування

Білецький Анатолій Альфонсович        кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Національного університету водного господарства та природокористування

Малевич Леся Дмитрівна кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, педагогіки і психології Національного університету водного господарства та природокористування

Соколова Ірина Володимирівна доктор педагогічних наук,
декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, завідувач кафедри англійської філології
(учений секретар наукової школи)

Зубілевич Cвітлана Яківна кандидат економічних наук, професор, начальник навчально-методичного управління Національного університету водного господарства та природокористування

Сущенко Людмила Петрівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова
(член наукової школи)

Осадчий В’ячеслав Володимирович кандидат педагогічних наук, начальник інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
(член наукової школи)

Якубовська Світлана Святославівна кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри українознавства, педагогіки і психології Національного університету водного господарства та природокористування

 

НАУКОВА РАДА

Сисоєва Світлана Олександрівна доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету ім. Б. Грінченка, керівник наукової школи, співголова

Гіроль Микола Миколайович доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування, співголова

Соколова Ірина Володимирівна доктор педагогічних наук,
декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, завідувач кафедри англійської філології
(учений секретар наукової школи)

Сущенко Людмила Петрівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(член наукової школи)

Коваль Тамара Іванівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету (член наукової  школи)

Вайнола Ренате Хейкіївна доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені   М.П. Драгоманова
(член наукової школи)

 


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

31 березня 2011 р. (четвер)

9.00 – 10.00    Реєстрація учасників сесії наукової школи
10.00 – 10.30    Зустріч з ректором Національного університету водного господарства та природокористування
10.30 – 13.00
Відкрита сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті:
- вітальне слово ректора;
- головна доповідь;
- обговорення головної доповіді
13.00 – 14.00    Обід

14.00 – 15.00    Знайомство з Національним університетом водного господарства та природокористування
15.00 – 16.00
Спільне засідання науково-методичної ради НУВГП та наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті НАПН України. Презентація наукової школи
16.30 – 17.30    Знайомство з кафедрою українознавства, педагогіки і психології НУВГП
18.00 – 20.00    Дружня вечеря

1 квітня 2011 р. (п’ятниця)

9.00 – 10.00    Сніданок
10.00 – 14.00
Продовження відкритої сесії наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті.
Майстер-класи представників наукової школи.
14.00 – 15.00    Обід

15.00 – 17.00
Сесія молодих учених з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті. Обговорення та укладання угод про співробітництво в галузі науки та освіти між профільними факультетами і кафедрами
18.00 – 19.00    Вечеря
19.00 – 20.00
Від’їзд учасників
31  березня 2011 р.  (конференц-зал)

Відкрита сесія наукової школи з проблем творчості і технологій
у неперервній професійній освіті

Вітальне слово
Гурин  Василь Арсентійович,
доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету водного господарства та природокористування

Головна доповідь
Сисоєва  Світлана Олександрівна
,
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка,
керівник наукової школи

Компетентнісний підхід у сучасній
університетській освіті

Обговорення головної доповіді

Соколова Ірина Володимирівна,
доктор педагогічних наук, декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, завідувач кафедри англійської філології, учений секретар наукової школи

Європейські стандарти якості університетської освіти:
проекція на викладача вищої школи


Сущенко Людмила Петрівна,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова

Організаційно-педагогічне забезпечення реалізації здоров’язбережувальних технологій у процесі підготовки
викладачів вищої школи

 


Коваль Тамара Іванівна
,
доктор педагогічних наук, завідувач кафедри інформатики
та комп’ютерних технологій Київського національного
лінгвістичного університету

Використання автоматизованого тестування у процесі психолого-педагогічної підготовки викладачів вищої школи


Чобітько Микола Григорович,
доктор педагогічних наук, директор департаменту організації наукової роботи Міжрегіональної академії управління персоналом

Компетентнісний підхід у професійній підготовці
викладача вищої школи


1 квітня   2011 р.  (конференц-зал)

Відкрита сесія наукової школи з проблем творчості і технологій
у неперервній професійній освіті


Вайнола Ренате Хейкіївна
,
доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Інтерактивні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців


Поясок Тамара Борисівна
,
доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Сучасні інформаційні технології як засіб підвищення якості
викладання у вищій школі


Кристопчук Тетяна Євгеніївна
,
кандидат педагогічних наук, докторант,
старший викладач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Компетентнісний підхід: європейський вимірМайстер-класи

Конох Анатолій Петрович,
доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури і туризму Запорізького національного університету

Використання сучасних інноваційних технологій
в освітньому процесі вищого навчального закладу


Осадчий В’ячеслав  Володимирович
,
кандидат педагогічних наук, начальник інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького

Використання Інтернет-технологій викладачами вищої школи


Мачинська Наталія Ігорівна
,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
та соціальної роботи Львівського державного
університету внутрішніх справ

Методика  написання та оцінювання індивідуального завдання як складової самостійної роботи студентів

Третя сесія молодих учених
з проблем творчості і технологій
у неперервній професійній освіті


Сисоєва  Світлана Олександрівна
,

доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології
Київського університету імені Бориса Грінченка,
керівник наукової школи


Соколова Ірина Володимирівна
,

доктор педагогічних наук, декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, завідувач кафедри англійської філології, учений секретар наукової школи


Кристопчук Тетяна Євгеніївна,

кандидат педагогічних наук, докторант,
старший викладач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Доповіді учасників сесії

Безкоровайна Ольга Володимирівна,
доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії
і методики виховання Рівненського державного
гуманітарного університету

 


Реалізація життєвої компетентності студентів ВНЗ
як важливий чинник культури особистісного
самоствердження

 


Регейло Ірина Юріївна
,
кандидат педагогічних наук, начальник
науково-організаційного відділу Національної академії
педагогічних наук України
Формування науково-дослідницьких компетенцій здобувачів наукового ступеня: європейські і національні проекти

Осадча Катерина Петрівна
,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Структура професійної компетентності тьютора

Малевич Леся Дмитрівна
,
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, педагогіки  і психології Національного університету водного господарства
та природокористування
Компетентнісний підхід до викладання професійно зорієнтованого курсу української мови в технічних ВНЗ

Козловська Лариса Степанівна
,
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
української мови та літератури Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Мовно-професійна компетенція в парадигмі
сучасної економічної освіти

Українець Стефанія Ярославівна
,
кандидат філософських наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України
Компетентність як форма вияву фахової зрілості

Наказной Микола Олексійович
,
кандидат педагогічних наук, директор Дніпродзержинського
технічного ліцею, доцент кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічного університету
Взаємозв'язок  ліцею і технічного університету в контексті формування професійної компетенції майбутнього фахівця

Попова Діана Анатоліївна
,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука
Формування комунікативної компетенції студентів
у процесі вивчення іноземних мов

Проценко Олена Борисівна
,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри грецької філології Маріупольського державного університету
Формування професійної компетентності викладача вищого навчального закладу: акмеологічні виміри

Козак Людмила Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи

Поровчук Олег Гнатович
,
кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, педагогіки і психології Національного університету водного господарства та природокористування
Компетентнісний підхід у сучасній університетській
історичній освіті


Якубовська Світлана Святославівна
,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри українознавства, педагогіки і психології Національного університету водного господарства та природокористування
Формування педагогічної компетенції як складової фахової моделі магістрів вищого технічного навчального закладу

Смірнова Валентина Олександрівна
,
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи НТУУ
«Київський політехнічний інститут»
Формування правової культури нової якості в сучасній університетській освіті

Терещенко Світлана Іванівна
,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови та літератури Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Мовнокомунікативні стратегії формування професійної компетентності державних службовців

Кочубей Алла Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри українознавства, педагогіки і психології Національного університету водного господарства та природокористування
Етнокультурний аспект у фаховій підготовці
майбутніх інженерів

Марчук Алла Володимирівна
,
старший викладач кафедри педагогіки і соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка
Компетентнісно орієнтоване навчання як засіб підвищення якості вищої освіти в Російській Федерації

Івашко Олена Анатоліївна
,
аспірант кафедри педагогіки і психології Маріупольського державного університету
Формування міжкультурної компетенції майбутніх учителів
у системі університетської освіти:
досвід Республіки Польща

Дзюба Майя Миколаївна
,
старший викладач кафедри українознавства, педагогіки і психології Національного університету водного господарства та природокористування
Застосування методу проектів у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням як засіб формування комунікативної компетентності студентів ВНЗ

Постоєва Лілія Сергіївна
,
старший викладач кафедри грецької мови та перекладу Маріупольського державного університету
Білінгвальна  компетенція викладача вищого навчального закладу: зміст і структура

Прохоров Борис Іванович
,
старший викладач кафедри українознавства, педагогіки і психології Національного університету водного господарства та природокористування
Психологічні аспекти застосування компетентнісного підходу
в професійній підготовці фахівців вищого
технічного навчального закладу

Золотько Юлія Сергіївна
,
асистент кафедри англійської філології Маріупольського державного університету
Формування професійної компетентності майбутнього
фахівця-філолога: теоретичні засади

Погодіна Наталія Віталіївна
,
викладач вищої категорії, викладач-методист Рівненського
коледжу економіки та бізнесу
Міжпредметні зв’язки як засіб формування фахової компетентності студентів економічного коледжу

Бондаренко Олена Володимирівна
,
асистент кафедри грецької мови та перекладу Маріупольського державного університету
Професійна компетентність магістрів: європейські і національні стандарти якості

Бобровська Тамара Іванівна
,
провідний фахівець (практичний психолог) центру соціальних служб для молоді Національного університету водного господарства та природокористування
Проблеми психолого-педагогічної  підготовки бакалаврів у вищому технічному навчальному закладі в умовах застосування компетентнісного підходу

Ромашенко Вікторія Євгенівна
,
асистент кафедри англійської філології Маріупольського державного університету
Професійна підготовка бакалаврів у системі університетської освіти: формування освітніх програм
на компетентнісній основі

Корнят Віра Степанівна
,
викладач педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка
Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх
соціальних педагогів

Воєвутко Наталія Юріївна
,
аспірант кафедри педагогіки і психології Маріупольського державного університету
Реалізація компетентнісного підходу в системі університетської освіти Республіки Кіпр

Денисюк Олена Володимирівна
,
викладач Рівненського аграрного коледжу
Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів
на засадах компетентнісного підходу

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі