Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Виїзне засідання наукової школи у м. Маріуполі

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Наукова школа з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті при АПН України спільно з Маріупольським державним гуманітарним університетом відповідно до плану роботи Академії педагогічних наук України на 2010 рік

проводить  27-29 травня 2010 року виїзне засідання на тему:

«ПРОБЛЕМИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

 

Робота сесії наукової школи спрямована на розгляд таких проблем :

Методологічні засади полікультурності у дослідженнях неперервної професійної освіти

Полікультурна освіта для сталого розвитку цивілізації

Технології реалізації полікультурної освіти у неперервній професійній освіті

Національний та зарубіжний досвід полікультурної освіти

Формування полікультурної компетенції фахівців в умовах неперервної професійної освіти

 

У програмі виїзного засідання:

27 травня

Відкрита сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті

Головна доповідь.

Майстер-класи членів школи (за узгодженням)

28 травня

Відкрита школа молодого науковця (одноденна для аспірантів та здобувачів наукової школи) за окремою програмою

Сесія наукової школи : виступи учасників

29 травня

Освітньо-культурна програма

 

Презентація і публікація

Презентації для майстер-класів та доповідей на сесії готуються у Microsoft Office PowerPoint версії 2003 і нижче.

Наукові статті відповідно до тематиці засідання наукової школи будуть опубліковані у збірнику наукових праць, який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук. Наукові статті можуть бути відхилені у разі невідповідності тематиці наукової сесії та правилам оформлення.

Вимоги до оформлення наукових статей

Статті подаються повністю підготовленими до друку на електронні адреси: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідно до вимог ВАК України необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді: аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 10 джерел), повинен становити 6-10 сторінок формату А4. Відстань між рядками – 1,5 комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

Рукопис оформляється згідно із Держстандартом. Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Назва статті друкується через рядок (шрифт жирний). Довідка про автора (прізвище, ім’я та звання, посада, місце роботи) подається у правому верхньому кутку першої сторінки перед заголовком статті.

Статті передує резюме українською та російською мовами обсягом 5-6 рядків, а також ключові слова (не більше 5). Між назвою та резюме, а також між резюме і текстом статті – інтервал 2.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, 28].

Бібліографія подається в кінці статті після слова “ЛІТЕРАТУРА” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляється відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог («Бюлетень ВАК України» №3 за 2008 рік).

Статтю заключає резюме англійською мовою у такій послідовності: ім’я та прізвище автора, назва статті, текст анотації обсягом 5-6 рядків, ключові слова (не більше 5).

Видання здійснюється із залученням авторських коштів (кошторис буде надіслано після отримання заявки і визначення фахового видання). Наукові статті докторів наук видаються безкоштовно.

Важливі дати:

Подання заявок на участь у засіданні сесії наукової школи із заявленою темою майстер-класу або виступу на сесії – до 1 лютого за формою: прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь і вчене звання.

Подання наукової статті – до 20 лютого.

Запрошення для участі у виїзному засіданні – до 10 квітня.

Заїзд учасників – 27 травня 2010 року.

Від’їзд учасників – 29 травня 2010 року після 15.00 год.

Місце проведення виїзного засідання: Маріупольський державний гуманітарний університет,

проспект Будівельників 129-а, м.Маріуполь, Донецька область.

Контактні особи:

Соколова Ірина Володимирівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0958967096

Проценко Олена Борисівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 0969642076

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі