Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Виїзне засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті

Програма виїзного засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті Науковий керівник школи: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Сисоєва Світлана Олександрівна


14-16 травня 2009 року

 

 НАУКОВА РАДА

 

Сисоєва

Світлана Олександрівна

 

Завідувач відділу інноваційних педагогічнихтехнологійІнституту Педагогічної Освіти і освіти і освіти дорослих АПН України, Доктор педагогічних наук, професор,член – кореспондент АНП України,

керівникнаукової школи (голова)

Берека

Віктор Євгенович

 

РекторХмельницькоїгуманітарно-педагогічної академії, голова методичноїради керівників вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації Західного регіону України, доктор педагогічних наук,

професор, дійсний член Російської Академії педагогічних то соціальних наук (співголова)

Сущенко

Людмила Петрівна

 

Завідувачкафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар наукової школи (співголова)

Соколова

Ірина Володимирівна

 

Професор кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук , доцент

Коноваль

Тамара Іванівна

 

Завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, доцент

Чобітько

Микола Григорович

 

Заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, професор

Конох

Анатолій Петрович

Завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і туризму Запорізького національного університету , доктор педагогічних наук , доцент

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Сисоєва

Світлана Олександрівна

Завідувач відділу інноваційних педагогічнихтехнологійІнституту Педагогічної Освіти і освіти і освіти дорослих АПН України, Доктор педагогічних наук, професор,член – кореспондент АНП України, керівникнаукової школи (голова)

Шоробура

Інна Михайлівна

 

Перший проректорХмельницькоїгуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор(співголова)

Сущенко

Людмила Петрівна

 

Завідувачкафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар наукової школи (співголова)

Путров

Сергій Юрійович

 

Доцент кафедри фізичної реабілітаціїНаціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидатпедагогічних наук

Осадчий

Вячеслав Владимирович

 

Начальник інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Сігаєва

Лариса Євгенівна

 

Старший науковий співробітник відділу інновацій педагогічних технологійІнституту Педагогічної Освіти і освіти і освіти дорослих АПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

 

14 травня 2009 року

 

(Хмельницькагуманітарно-педагогічна Академія)

 

11:00Приїзд учасників наукової школи до м. Хмельницького

11:30 – 12:30Реєстрація учасників сесії наукової школи (хол академії)

12:30 – 13:30Обід

13:30 – 16:00Сесія наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті:

Вітальне слово

Головна доповідь

Майстер – класи

 

16:00 – 17:00 Творчий вернісаж студентів та викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

17:00 – 18:00 Концертна програма

18:00 – 19:00 Вечеря

 

15 травня 2009 року

(Хмельницькагуманітарно-педагогічна Академія)

9:00 Сніданок

10:00–18:00 Презентація наукової школи в освітньо-культурних закладахПоділля (поїздка до м. Камянця-Подільського)

13:00 – 14:00   Обід

18:00 – 19:00    Вечеря

 

16 травня 2009 року

(Хмельницькагуманітарно-педагогічна Академія)

9:00 Сніданок

10:00 – 13:00  Сесія наукової школи: виступи учасників сесії

13:00 – 14:00  Обід

14:00 -16:00  Екскурсія по м. Хмельницькому

16:40 Від’їзд до м. Києва

 

 14 травня 2009 року

(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)

 

13:30 – 16:00

Сесія наукової школи з проблеми творчості і технологій у

неперервній професійній освіті:

 

Вітальне слово

 

Берека Віктор Євгенович – ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, голова методичної ради керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Західного регіону України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Російської Академії педагогічних та соціальних наук

 

Головна доповідь

 

Сисоєва Світлана Олександрівна – завідувач відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, науковий керівник школи

Неперервна педагогічна освіта в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції

 

Майстер-класи

 

Коваль Тамара Іванівна – завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, доцент

Сучасні інформаційні технології у неперервній педагогічній освіті

 

Соколова Ірина Володимирівна – професор кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, доцент

Професійна підготовка майбутніх учителів за двома спеціальностями: виклики сучасності

 

Сущенко Людмила Петрівна – завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Підготовка педагогічних працівників до реалізації здоровязберігаючих технологій у професійній діяльності

 

Осадчий Вячеслав Володимирович – начальник інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент

 

16 травня 2009 року

(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія)

10:00 – 13:00

Сесія наукової школи з проблеми творчості і технологій у

неперервній професійній освіті:

 

Доповіді учасників сесії

 

Артеменко Інна Едуардівна – молодший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України

Педагогічна освіта майбутніх податкових інспекторів

 

Артемчук Тетяна Олександрівна – здобувач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»

Підготовка вчителів закладів загальної середньої освіти ФРН до релігійного виховання учнів

 

Ваннола Ренате Хейкіївна – доцент кафедри соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент

Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: теоретичні засади

 

Волошенко Олена Валентинівна - доцент кафедри педагогіки і психології, завідувач кафедри психології Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук, доцент

Гармонізація духовного розвитку педагога в системі післядипломної освіти

 

Заскалєта Світлана Григорівна – завідувач кафедри іноземних мов Миколаївського державного аграрного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Реалізація європейської стратегії зайнятості у вирішенні проблеми інвестування в людей

 

Івашко Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри англійської мови Маріупольського державного гуманітарного університету

Модель формування полікультурної компетентності майбутніх учителів

 

Клопов Роман Вікторович – завідувач кафедри спортивних ігор Запорізького національного університету, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Психолого-педагогічні засади дистанційного навчання майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту

 

Коваленко Юлія – старший викладач кафедри теоретичних основ фізичної культури та туризму Запорізького національного університету

Особливості педагогічної практики майбутніх фахівців з фізичного виховання дітей дошкільного віку

 

Кристопчук Тетяна Євгенівна – старший викладач кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук

Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної педагогічної освіти

 

Литвин Лідія Володимирівна – президент загальноосвітнього навчального закладу „Вальдорфська школа «Михаїл» у м. Києві

Проблема адаптації ідей Вальдорфської педагогіки у вітчизняній педагогічній практиці

 

ПутровСергійЮрійович доценткафедрифізичноїреабілітаціїНаціональногопедагогічногоуніверситетуіменіМ.П. Драгоманова, кандидатпедагогічнихнаук

Формування мотивації до здорового способу життя у майбутніх педагогів

 

Сігаєва Лариса Євгенівна – старший науковий співробітник відділу інновацій педагогічних технологійІнституту педагогічної освіти і освіти і освіти дорослих АПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Андрагогічні засади неперервної педагогічної освіти

 

Смілянець Олена Геннадіївна – старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти і освіти дорослих АПН України, кандидат педагогічних наук

Організаційні умови впровадження інноваційних педагогічних технологій у підготовку педагога вищої школи

 

Смірнова Валентина Олександрівна – старший науковий співробітник відділу інновацій педагогічних технологійІнституту педагогічної освіти і освіти і освіти дорослих АПН України

Правова освіта педагога вищої школи

 

Ткаченко Лідія Іванівна – аспірантка відділу інновацій педагогічних технологійІнституту педагогічної освіти і освіти і освіти дорослих АПН України

Педагогічна спадщина Г.С. Сковороди у розвитку освіти в Україні

 

Чобітько Микола Григорович – заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, професор

Особистісно орієнтовна професійна освіта в умовах глобалізації

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі