Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Виїзне засідання наукової школи у м. Запоріжжя

 

Програма виїзного засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті
Науковий керівник школи: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Сисоєва Світлана Олександрівна

12-15 червня 2008 року

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сисоєва Світлана Олександрівна
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, керівник наукової школи (м. Київ) – голова

Сущенко Людмила Петрівна
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, вчений секретар наукової школи (м. Київ) – співголова

Конох Анатолій Петрович
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і туризму Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) – співголова

Члени організаційного комітету

Чобітько Микола Григорович
доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, керівник напряму «Неперервна педагогічна освіта» (м. Київ)

Коваль Тамара Іванівна
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету

Соколова Ірина Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного гуманітарного університету, керівник напряму «Професійна підготовка фахівців в умовах вищої школи»
Піщалковська Марина Костянтинівна
кандидат педагогічних наук, директор спеціалізованої школи № 130, керівник напряму «Профільне навчання учнів» (м. Київ)
Осадчий В’ячеслав Володимирович
кандидат педагогічних наук, доцент, начальник інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету, керівник напряму «Сучасні інформаційні технології у неперервній професійній освіті»
Уфімцева Світлана Василівна
кандидат педагогічних наук, директор навчально-виховного комплексу «Домінанта» (дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ступеня – суспільно-гуманітарна гімназія) управління освіти виконавчого органу Дніпровської райради  (Дніпровська районна у м. Київ державна адміністрація), керівник напряму «Педагогічна творчість у розвитку особистості в системі дошкільної та середньох освіти»
Сігаєва Лариса Євгеніївна
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, керівник напряму «Освіта дорослих» (м. Київ)


Виїзне засідання наукової школи у м. Запоріжжя


ПРОГРАМА

П’ятниця, 13 червня

8:00 – 9:00 Заїзд учасників семінару
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників семінару
10:00  – 13:00 Пленарне засідання.
Головує: Сисоєва С.О, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, керівник наукової школи
10:00  – 10:15 Відкриття семінару. Вітання учасникам семінару від ректора Запорізького національного університету
10:15 – 11:00 Головна доповідь: «Наукові дослідження з підготовки фахівців до реалізації здоров’язберігаючих функцій в контексті забезпечення здоров’я української нації»
Конох Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і туризму Запорізького національного університету

Презентація>>

 

"Система информационного обеспечения профессиональной подготовки будущих специалистов физического воспитания и спорта в ВУЗах"

Клопов Роман Вікторович кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, зав. кафедрою спортивних ігор Запорізького національного університету

Презентация>>


11:00  – 11:30 Доповідь: «Вимоги до професійної компетентності фахівців в контексті вирішення проблеми по збереженню та зміцненню здоров’я української нації»
Сисоєва Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, керівник наукової школи (м. Київ)

Презентація>>

Презентація рукопису "Енциклопедія освіти">>


11:30  – 11:45 Кава-брейк
11:50  – 13:00 Продовження пленарного засідання. Наукові доповіді
11:50  – 12:25 «Здоров’язберігаючі технології як пріоритетний напрямок професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту»
Сущенко Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
12:25  – 12:55 «Проблеми підготовки майбутніх менеджерів-економістів до здорового способу життя в процесі навчання з інформаційних технологій»
Коваль Тамара Іванівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету
13:00  – 14:00 Обід
14:00  – 18:00 Продовженя пленарного засідання
Головує: Сущенко Л.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
14:00 – 14:30 «Особистісно орієнтований підхід до використання здоров’язберігаючих технологій у професійній підготовці майбутнього фахівця»
Чобітько Микола Григорович – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, керівник напряму «Неперервна педагогічна освіта» (м. Київ)
14:30 – 15:00 «Управління якістю професійної підготовки майбутнього фахівця в вищих навчальних закладах»
Соколова Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного гуманітарного університету (м. Маріуполь)
15:00  – 15:30 «Валеологічна підготовка педагога вищої школи в умовах магістратури»
Євець Єлєна Валентинівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
15:30 – 16:00 Кава-брейк
16:00 – 16:30 «Освіта дорослих у пропагувані здорового способу життя»
Сігаєва Лариса Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
16:30 – 17:00 «Інтернет-технології у пропагуванні здорового способу життя»
Осадчий В’ячеслав Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету
17:00  – 17:30 «Особливості використання інноваційних педагогічних технологій викладачами економічних вищих навчальних закладів в процесі формування здорового способу життя студентської молоді»
Смілянець Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
17:30  – 18:00 Підведення підсумків пленарного засідання
18:00  – 19:00 Вечеря
19:00  – 22:00 Культурна програма

Субота, 14 червня

9:00 – 9:45 Сніданок
10:00 – 13:00 Засідання «круглого стілу». Обговорення головної доповіді
Координатор обговорення: Конох А.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і туризму Запорізького національного університету

Учасники «круглого столу»:
Сисоєва Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
Сущенко Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ)
Конох Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і туризму Запорізького національного університету
Чобітько Микола Григорович – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ)
Коваль Тамара Іванівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету
Соколова Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного гуманітарного університету
Поясок Тамара Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права, науковий кореспондент відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України
Уфімцева Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, директор навчально-виховного комплексу «Домінанта» (дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ступеня – суспільно-гуманітарна гімназія) управління освіти виконавчого органу Дніпровської райради  (Дніпровська районна у м. Київ державна адміністрація)
Піщалковська Марина Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, директор спеціалізованої школи № 130 (м. Київ)
Вайнола Рената Хейкіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Сігаєва Лариса Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
Євець Єлєна Валентинівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
Смілянець Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
Осадчий В’ячеслав Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету
Смірнова Валентина Олександрівна – молодший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
Артеменко Інна Едуардівна – молодший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м. Київ)
Кристапчук Тетяна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, викладач-методист Рівненського державного аграрного коледжу
Путров Сергій Юрійович – старший викладач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Степова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри інформаційних системи та мереж Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
Баловсяк Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних системи та мереж Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
Казакова Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри шкільної педагогіки та психології, методист з педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Наказний Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічного університету, директор технічного ліцею м. Дніпродзержинська
Копняк Катерина Валентинівна – викладач кафедри інформаційних системи та мереж Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
Мачинська Наталія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ
Ольшевська Олена Василівна – викладач кафедри інформаційних системи та мереж Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
Ліпешко Мар’яна Вікторівна – викладач кафедри інформаційних системи та мереж Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
Половенко Людмила Петрівна – викладач кафедри інформаційних системи та мереж Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Гордійчук Галина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Тозюк Світлана Юріївна – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Кізім Світлана Степанівна – аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Кобися Володимир Михайлович – асистент кафедри інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Кобися Алла Петрівна – асистент кафедри інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Клопов Роман Вікторович - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, зав. кафедрою спортивних ігор Запорізького національного університету


13:00  – 14:00 Обід
14:00  – 18:00 Продовження засідання «круглого стілу».
Обговорення головної доповіді
Координатор обговорення: Чобітько М.Г. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету
18:00  – 19:00 Вечеря
19:00  – 22:00 Культурна програма

Неділя, 15 червня

8:00 – 9:00 Сніданок
9:30  – 13:00 Заключне пленарне засідання.
Підведення підсумків роботи семінару
Головує: Сисоєва С.О, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

Обговорення завдань діяльності наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті на 2008-2009 роки
13:00  – 14:00 Обід
14:00  – 18:00 Екскурсія по м. Запоріжжя. Відвідування Храму Андрія Первозванного та музею козацтва о.Хортиця
18:00  – 19:00 Дружня вечеря
19:00  – 22:00 Від’їзд учасників семінару

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі