Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Носовець Н.М.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Носовець Н.М. Педагогічна спадщина А.С.Макаренка – майбутньому вчителю: Навчально-методичний план і програма спецкурсу для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Видавництво ПП “ЕКМО”, 2002. – 18 с. – 0,7 авт. арк.


2. Носовець Н.М. Основні ідеї гуманізації трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Організація та зміст професійної підготовки в умовах національної системи освіти: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. видав. “Каравела”. – 1999. – С.26-31. – 0,25 авт. арк.


3. Носовець Н.М. Гуманістичні основи трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – 1999. – Випуск 2. – С.62-65. – 0,29 авт. арк.


4. Носовець Н.М. Методи покарання у педагогічній системі А.С.Макаренка // Проблеми загальної і професійної педагогіки: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. видав. “Каравела”. – 2000. – С.179–183. – 0,25 авт. арк.


5. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на виховну роль праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 2. – С.205-210. – 0,29 авт. арк.


6. Носовець Н.М. Формування відносин педагога та вихованця як одна з проблем гуманізації виховної системи // Сучасні проблеми методичного аспекту освіти та мистецтвознавства: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ. – 2002. – С.110-116. – 0,29 авт. арк.


7. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на формування особистості в процесі трудового виховання // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць. – У двох частинах. – Ч.2. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2002. – С.103-108. – 0,29 авт.арк.


8. Носовець Н.М. Принципи побудови системи трудового виховання А.С.Макаренка // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2002. – Випуск 3(7). – С.237-246. – 0,58 авт.арк.


9. Биховець Н.М. Гуманізація освіти й політехнічна підготовка школярів // Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів: Матеріали ювілейної наукової конференції присвяченої 80-ти річчю Чернігівського державного педагогічного інституту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1996. – С.109-112. – 0,21 авт. арк.


10. Биховець Н.М. Гуманістичні ідеї у вихованні студентської молоді // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Жінка на порозі третього тисячоліття: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – С.87-90.- 0,21 авт. арк.


11. Носовець Н.М. Гуманістичні аспекти трудового виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів, 1999. – С.208-211. – 0,25 авт. арк.


12. Носовець Н.М. Погляди А.С.Макаренка на поєднання трудового навчання з освітою та вихованням особистості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка, 2001. – Випуск 6. – С.37-40. – 0,29 авт. арк.


13. Носовець Н.М. Критерії ефективності процесу трудового виховання школярів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Випуск 18. – Серія: пед. науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка, 2003. – № 18. – С.54-57 – 0,29 авт.арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі