Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Полякової О.Л.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 


1. Полякова О.Л. Навчально-тематичні плани і програми з англійської мови для вищих педагогічних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.-К.: Знання, 1998.-51с.-3,19 авт.арк.


2. Полякова  О.Л.   До   проблеми   професіоналізму   викладача іноземної мови  // Проблеми  сучасного мистецтва і  культури: 36. наук,    праць:    Педагогіка, мистецтвознавство та культура.- X.: Книж. видав. "Каравела".-1998.-С. 19-23.- 0,21 авт.арк.


3. Полякова О.Л. Підготовка вчителів іноземної мови у педагогічному коледжі  в контексті гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського // Теорія і практика сучасного естетичного виховання у контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського: 36. наук, праць,- Полтава: ІВА"Астрея".-1998.-С.159-162.-0,33 авт.арк.


4. Полякова О.Л. Потреба в іноземній фаховій літературі у студентів // Початкова школа.-1999.-№ 5.-С. 57-59.-0,38 авт.арк.


5. Полякова О.Л.  Визначення  потреби  в  читанні фахової  іноземної літератури студентів  педагогічного коледжу // Наукові  записки:  36.   наук,  статей  НПУ  ім. М.П.Драгоманова / Укл.В.П.Дмитренко, І.М.Ковчина, Н.М.Скоробогатько.-К.: НПУ.- 1999.-Ч.1.-С. 136-140.-0,25 авт.арк.


6. Полякова О.Л. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до викладання англійської мови// Методичне та технологічне забезпечення педагогічного процесу: 36. наук, праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури / За ред. Г.Є.Гребенюка.- X.: Книж. видав "Каравела".- і 999.- Вип. 1.-С. 52-56.-0,25 авт.арк.


7. Полякова О.Л. Читання іноземної фахової літератури як складова професійно- творчої   підготовки   вчителя   //   Педагогіка   і   психологія   формування   творчої . особистості: проблеми і пошуки: 36. наук, праць / Редкол. Т.І.Сущенко (відп.ред.) та іи.- Київ-Запоріжжя: ЗДІА, 1999.-Вип. І4.-С.15І-156.-0.28 авт.арк.


8  Полякова О.Л. Гуманізація професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічному коледжі // Професійна підготовка вчителів початкових класів у контексті гуманізації та гуманітарізації вищої освіти: досвід в умовах коледжу: 36. наук, праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури.-X.: Книж. видав. "Каравела".-1999-С.32-36 -0,33 авт.арк.


9. Полякова О.Л. Іноземна фахова література в психолого-педагогічній підготовці студента вищого закладу освіти технічного профілю // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи: Матеріали Першої міжнародної науково-методичної конференції 26-27 жовтня 1999 р.-К.: НТУУ-КПІ.-1999.-С.226-228.-0.13 авт.арк.


10 Полякова О.Л. Теоретична модель формування готовності майбутнього вчителя до читання іноземної фахової літератури // Психолого-педагогічні проблеми підготовки кадрів у системі ступеневої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-нрактичної конференції 23-24 листопада 1999 р. / Ред.кол. Н.Г.Ничкало (голова) та ін.-К.: КГІЕК.-1999.-С. 202-210.-0,33 авт.арк.


11. Полякова О.Л. Формування фахово-лінгвістичної потреби в професійній піготовці бакалаврів // Професійна підготовка бакалаврів у вищих закладах освіти II рівня акредитації: Гуманізація і гуманітаризація навчального процесу: Зо. наук, праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури.-Харьків: Книж. видав. "Каравела", 2000 -С..49-53.-0,25 авт.арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі