Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Прокопової О.С.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Прокопова О.С.    Організація самоосвіти вчителя хімії середньої школи //  Неперервна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – Київ. – 2001.- Випуск 4. – С.154 - 159. – 0,25 авт. арк.


2. Прокопова О.С. Дослідження спрямованості інтересів  вчителів хімії на професійну самоосвіту //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ – Запоріжжя. - 2001.- Вип. 20. - С. 89-92. – 0,125 авт. арк.


3. Прокопова О.С. Вивчення самоосвітньої діяльності вчителя хімії середньої школи //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Київ – Запоріжжя. -  2001. - Вип. 21.-С. 229-233. – 0,2 авт. арк.


4. Прокопова О.С. Вивчення рівня професійної самореалізації вчителів хімії середньої школи //Наукові записки кафедри педагогіки. - Харків: Вид-во “Основа”. - 2001. - Вип. VІІ. - С. 209-214. – 0,25 авт. арк.


5. Прокопова О.С. Стан самовдосконалення  вчителів хімії середньої школи //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ. - 2000. - Вип. 2. - Ч. 1. - С. 142-147. – 0,25 авт. арк.


6. Прокопова О.С. Деякі питання розвитку творчої активності старшокласників //Наукові записки кафедри педагогіки. - Харків: Вид-во “Основа”. - 1999. -Вип. IV. - С. 126-130. – 0,2 авт. арк.


7. Прокопова О.С. В.О.Сухомлинський про творчі роботи як засіб розвитку пізнавальної активності школярів //Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ. - 1999. - Вип. 10. - Ч.1. - С. 83-85. – 0,125 авт. арк.


8. Прокопова О.С. До питання оптимізації роботи з обдарованими дітьми в початковій школі //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук.  пр. “Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті гуманізації та гуманітаризації вищої  освіти: досвід в умовах  коледжу”. - Харків: Каравела. -1999. - С. 56-59. – 0,17 авт. арк.


9. Прокопова О.С. Деякі питання гуманізації процесу навчання на уроках хімії //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр. “Педагогіка, мистецтвознавство і культура”. - Харків: Каравела. - 1998. - С. 23-26. – 0,17 авт. арк.


10. Прокопова О.С. Проблема формування творчої активності школярів у педагогічній спадщині  В.О.Сухомлинського //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр. “Педагогічні, мистецтвознавські та культурологічні аспекти сучасного суспільства”. - Харків: Каравела. - 1998. - С. 30-34. – 0,2 авт. арк.


11. Прокопова О.С. Доцільне формування пізнавальної активності у старшому шкільному віці //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр. “Теоретико-методичні питання педагогіки, культурології і мистецтвознавства”. - Харків: Каравела. - 1998. - С. 29-35. – 0,3 авт. арк.


12. Прокопова О.С. Розвиток творчого рівня пізнавальної активності старшокласників з високим ступенем научуваності //Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи: Зб. наук. пр. - Харків: Харківський   держ. пед. університет ім. Г.С.Сковороди. - 1998. - Вип. 7. - С. 84-86. – 0,125 авт. арк.


13. Прокопова О.С. Виховання у школярів бережливого ставлення  до навколишнього середовища //ІІ конференція Соросівських вчителів: Зб. доповід. - 1996. - Ч. 1. - С. 285-291. – 0,25 авт. арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі