Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Сергеєвой Л.М.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Сергеєва Л.М. Правове регулювання управлінської діяльності на підприємствах  громадського харчування: Навчально-методичний посібник. – К.: Академпрес, 1999. – 52с. – 2,56 авт. арк.


2. Сергеєва Л.М. Самостійна робота учнів по підготовці до семінарських занять з політології та соціології: Методичні рекомендації. – К.: Академпрес, 1999. – 28 с. – 1,12 авт. арк.


3. Сергеєва Л.М. Розвиток комунікативної культури на уроках основ менеджменту у вищому професійному училищі //Професійна освіта: теорія  і практика. Науково-методичне видання. – Харків, 1998. – №1-2 (7-8). – С.92-100. – 0,38 авт. арк.


4. Сергеєва Л.М. Формування управлінських навичок учнів вищих професійних училищ // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Збірник наукових праць: Теоретико-методичні питання педагогіки, культурології і мистецтвознавства. – К., 1998. – С.14-18. – 0,23 авт. арк.


5. Сергеєва Л.М. Підготовка учнів вищих професійних закладів до управління в сфері малого бізнесу // Рідна школа, 1998. – № 9. – С.51-53. – 0,12авт. арк.


6. Сергеєва Л.М. До питання про формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Збірник наукових праць. Теоретико-методичні питання педагогіки, культурології і мистецтвознавства. – К., 1998. – С.18-21. – 0,28 авт. арк.


7. Сергеєва Л.М. Гуманізація освітнього процесу в коледжі //Проблеми сучасного мистецтва і культури /Досвід в умовах коледжу: Збірник наукових праць. – Харків, 1999. – С.59-61. – 0,17 авт. арк.


8. Сергеєва Л.М. До питання про інтегрування професій у вищих професійних училищах // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1999. – №3. – С.125-130. – 0,21 авт. арк.


9. Сергеєва Л.М. Управлінські навички – учням ВПУ //Професійно-технічна освіта. –1999. – №3. – С.35-36. – 0,1 авт. арк.


10. Сергеєва Л.М. Готувати спеціалістів-інтелектуалів //Професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – Харків, 1999. – №2 (10). – С.35-40. – 0,24 авт. арк.


11. Сергеєва Л.М. Моделювання конкретної управлінської ситуації як один із методів формування управлінських навичок //Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2000. – №2. – С.143-150. – 0,21 авт. арк.


12. Сергеєва Л.М. Формування управлінських навичок у студентів коледжів невиробничої сфери. Професійна підготовка бакалаврів у закладах другого рівня акредитації: Гуманізація і гуманітаризація навчального процесу: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Книж. Видав “Каравела”, 2000. – С.103-107. – 0,2 авт. арк.


13. Сергеєв0а Л.М. Формування управлінських навичок учнів вищих професійно-технічних училищ //Психолого-педагогічні проблеми підготовки кадрів у системі ступеневої освіти: Матеріали науково-практичної конференції /Ред. Кол.: Н.Г.Ничкало (голова) та ін. – К., 1999. – С.236-241. – 0,15 авт. Арк.


14. Сергеєва Л.М. Учням ВПУ – управлінські навички. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методології, теорія, проблеми // Зб. Наук. Пр. /Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2000. – 486 с. – С.202-206. – 0,23 авт. Арк.


15. Сергеєва Л.М. Досвід, ідеї, перспективи формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ. Педагогічні інновації: ідеї. Реалії, перспективи: Збірник наукових праць /Ред. Кол.: Л.І.Даниленко (гол. Ред.) та ін. – Київ: Логос, 2000. – 308с. – С.108-112. – 0,17 авт. Арк.


16. Сергеєва Л.М. Творчість особистості як умова формування управлінських навичок. Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 травня 2000 р. /За редакцією С.О. Сисоєвої і О.Г.Романовського. – Харків: ХДПУ, 2000. – С.345-349. – 0,15 авт. арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі