Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Вайнола Р.Х.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчально-тематичний план і прогама курсу для педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ С.О.Сисоєва, В.І.Барко, І.В.Бушовський та ін. / За ред С.О.Сисоєваї. – К.: КДПІ, 1992 – 32 с. ( авторські 0,25 др.арк.);


2. Вайнола Р.Х. Сисоева С.А. Педагогическая диагностика творческих способностей школьников: Методические рекомендации для руководителей органов народного образования, учителей, классных руководителей, преподавателей кафедр пед.мастерства и пед.творчества.- К.: КГПИ им.А.М.Горького, 1990.-28 с.( авт -0,3 др. арк).


3. Вайнола Р.Х. Спільна робота школи, сім’ї та громадськості по формуванню і розвитку творчих здібностей учнів // Тези доповіді міжвуз. наук. конф. «Проблеми самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі».-К.:КДПІ.-1990.-С.49-50. 0,2 др.арк.


4. Вайнола Р.Х. Підготовка майбутніх вчителів до виховної роботи з дитячичми та молодіжними організаціями // Тези доповідей міжвуз. наук. конф. „Проблеми підготовки вчителя в умовах перебудови середньої і вищої школи”.-К.:КДПІ.-1991. – С.237-238. 0,2 др.арк.


5. Вайнола Р.Х. Розвиток творчих можливостей школярів засобами гри в системі виховної роботи // Тези доповідей Всеукр. наук. конф. „ Актуальні проблеми підготовки пед. кадрів до творчої професійної ддіяльності”.- К.: ІСДО.- с.87-91, 0,2 др.арк.


6. Вайнола Р.Х. Творча гра як засіб розвитку в студентів професійно-педагогічних умінь // Професійна підготовка студентів педагогічних інститутів до виховної діяльності. Збірник наук. статей / За заг. ред. А.Й.Капської.-К.: ІЗМН, 1966.- 96 с.- С.85-93. 0,4 др.арк.

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі