Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Тимчик О.А.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Тимчик О.А. Навчально-тематичний план і програма з релігієзнавства для вищих педагогічних закладів освіти І – ІІ рівнів акредитації /АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К., 2001. – 24 с. – 0,96 авт. арк.


2. Тимчик О.А. Релігійне виховання в педагогічній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Х.: Книж. видав. “Каравела”. – 2000. – С. 146 - 153. – 0,32 авт. арк.


3. Тимчик О.А. Політика більшовицького уряду в галузі релігійного виховання в Україні (20-ті роки ХХ століття) //Проблема особистісної орієнтації педагогічного процесу: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Х.: Книж.  видав. “Каравела”. – 2000. – С. 102 - 108. – 0,33 авт. арк.


4. Тимчик О.А. Місце релігії у професійній підготовці та діяльності вчителя української школи (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) //Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос. – 2000. – Том ХХІІІ. – Випуск 2. – Ч. 3. – С. 170 - 173. – 0,22 авт. арк.


5. Тимчик О.А. Питання підготовки вчителів для народних шкіл наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 3. – С. 152 - 158. – 0,26 авт. арк.


6. Тимчик О.А. Проблема релігійного виховання на початку ХХ століття //Початкова   школа. – 2000. – № 8. – С. 55 - 56. – 0,28 авт. арк.


7. Тимчик О.А. Релігійна освіта учнів у народних школах (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) //Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 72 - 73. – 0,25 авт. арк.


8. Тимчик О.А. Організація релігійної освіти учнів неправославного віросповідання в Україні //Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 74 - 75. – 0,26 авт. арк.


9. Тимчик О.А. Організація роботи студентів з термінологічним апаратом курсу релігієзнавства //Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: методичний аспект: Збірник наукових праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ. – 2001. – С. 184 - 188. – 0,25 авт. арк.


10. Тимчик О.А. Релігієзнавство у професійній підготовці студентів педагогічного коледжу //Психолого-педагогічні проблеми підготовки кадрів у системі ступеневої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 - 24 листопада 1999 р. /Ред.кол. Н.Г.Ничкало (голова) та ін. – К.: КПЕК. – 1999. – С. 317 - 323. – 0,27 авт. арк.


11. Тимчик О.А. Релігієзнавчі знання у професійній діяльності менеджера //Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. – Луцьк. – 2001. – Випуск 3. – С. 113 - 118. – 0,25 авт. арк.


12. Тимчик О.А. Визначення змісту курсу релігієзнавства у підготовці студентів педагогічного коледжу //Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава,  23 - 25 квітня 2001 р. /Полтавський державний педагогічний університет імені  В.Г.Короленка.  –  Полтава:  ПДПУ.  –  2001. –  С. 110 - 111. – 0,15 авт. арк.

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі