Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Проценко О.Б.

Монографії:

1. Проценко О. Б. Сучасна система післядипломної педагогічної освіти в Греції: загальна характеристика : [моногр.] / О. Б. Проценко ; за. ред. С. О. Сисоєвої. – Маріуполь : Рената, 2009. – 152 с.

Навчальні програми:

2. Проценко О. Б. Післядипломна педагогічна освіта в Греції : програма та метод. рекомендації до організації самостійної роботи [для студ. вищ. навч. закладів ОКР «Магістр»] / О. Б. Проценко. – Маріуполь : Рената, 2009. – 20 с.

Статті в наукових журналах, збірниках наукових праць:

3. Проценко О. Б. Професійна освіта в Греції та Республіці Кіпр: історія розвитку та сучасний стан / О. Б. Проценко // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка ; М-во культури і мистецтва України ; Луганськ. держ. ін-т культури і мистецтв ; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2004. – С. 86–94.

4. Проценко О. Б. Структура та зміст білінгвальної методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / І. В. Соколова, О. Б. Проценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал. – Житомир, 2005. – Вип. 25. – С. 69–73. – авт. арк. 0,25.

5. Проценко О. Б. Технологія вивчення мовних здібностей та здатностей до вивчення іноземної мови / І. В. Соколова, О. Б. Проценко // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Підвищення ефективності та якості підготовки фахівців педагогічної спрямованості : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка ; М-во культури і мистецтва України ; Луганськ. держ. ін-т. культури і мистецтв ; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2005. – С. 151–165. – авт. арк. 0,45.

6. Проценко О. Б. Післядипломна педагогічна освіта в Греції: теоретичний аспект / О. Б. Проценко // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 91–98.

7. Проценко О. Б. Розвиток освіти Греції: аспекти реформування / О. Б. Проценко // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 3 – С. 176–182.

8. Проценко О. Б. Формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови з метою їх підготовки до міжкультурної комунікації / О. Б. Проценко // Дебют : зб. наук. пр. молодих вчених та науковців. – Маріуполь, 2006. – С. 166–171.

Статті та тези в збірках наукових конференцій

9. Проценко О. Б. Навчання техніки читання студентів на мовних факультетах ВНЗ (на прикладі новогрецької мови) / О. Б. Проценко // Новітні методи викладання іноземних мов у ВНЗ : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 квітня 2004 р. – Харків : НфаУ, 2004. – С. 87–89.

10. Проценко О. Б. Вища освіта в Греції / О. Б. Проценко // Матеріали VI підсумкової (2003 р.) наук. практ. конф. викладачів МГІ. – Маріуполь, 2004. – С. 117–118.

11. Проценко О. Б. Білінгвізм як засіб реалізації принципу полікультурності навчання / О. Б. Проценко // Матеріали VII підсумкової (2004 р.) наук. практ. конф. викладачів МГІ, м. Маріуполь, 4 лютого 2005 р. – Маріуполь, 2005. – С. 22–23.

12. Проценко О. Б. Формування комунікативної компетенції вчителів іноземної мови / О. Б. Проценко // Дні науки : зб. тез доповідей, м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2005 р. : в 3 т. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. – Т. 3. – С. 184–186.

13. Проценко О. Б. Особливості професійної підготовки вчителів іноземної мови в Греції / О. Б. Проценко // Актуальні проблеми науки та освіти : матеріали VIII підсумкової наук.-практ. конф. викладачів (2006 р.), м. Маріуполь, 2 лютого 2006 р. : зб. наук. пр. : в 2 ч. – Маріуполь : МДГУ, 2006. – Ч. 2. – С. 94–96.

14. Проценко О. Б. Підвищення кваліфікації учителів в Греції / О.Б. Проценко // Матеріали четвертої всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 22–24 жовтня 2007 р. : в 2 ч. – К., 2007. – Ч. 2. – С. 12–13.

15. Проценко О. Б. Організація перепідготовки вчителів в Греції / О. Б. Проценко // Розвиток еллінізму в Україні у XVII – XXI ст. : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 21–23 травня 2007 р. – Маріуполь, 2007. – С. 270–272.

16. Проценко О. Б. Дистанційне підвищення кваліфікації вчителів в Греції / О. Б. Проценко // Сучасні наукові досягнення – 2008 : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 29–30 листопада 2008 р. : в 3 т. – Миколаїв : НУК, 2008. – Т. 2. – С. 212–215.

17. Проценко О. Б. Моделі післядипломної педагогічної освіти в Греції / О. Б. Проценко // Матеріали ХІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ, м. Маріуполь, 30 січня 2009 р. : зб. наук. пр. – Маріуполь : МДГУ, 2009. – С. 301–303.

18. Проценко О.Б. Спільні та відмінні тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в Греції та Україні / О.Б. Проценко // Матеріали ХІІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ, м. Маріуполь : зб. наук. пр. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – С. 313–314.

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі