Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Наказного М.О.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

1. Наказний М.О. Організація діяльності ліцею технічного профілю в контексті неперервності професійної освіти: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. д-ра пед. наук., проф. С.О.Сисоєвої. – К., 2004. – 266 с. – 16,7 авт. арк.

2. Наказний М.О. Структура цілісного особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу закладу з розвитку творчої обдарованості // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – №4. – С.40-47.

3. Наказний М.О. Методичне забезпечення особистісно зорієнтованого навчання: яким йому бути? // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – №1. – С.54-60.

4. Наказний М.О. Лекційно-практична система: єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови у 8 класі // Українська мова і література в школі. – 2003. – №4. – С.39-42.

5. Наказний М.О. Науково-методична робота в діяльності ліцею технічного профілю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.: 2003. – Вип. 3-4. – С.129-134.

6. Наказний М.О. Допрофесійна підготовка молоді у навчально-науково-виробничому комплексі // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.: 2004. – Вип. 1. – С.22-27.

7. Наказний М.О. Формування здатності працювати в команді // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – №4. – С.61-65.

8. Наказний М.О. Особливості лекційно-практичної технології в навчально-виховному процесі ліцею технічного профілю // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К.: В-во П/П “Ексмо”. – 2004. – Вип. 2. – С.152-164.

9. Наказний М.О. Сучасні дослідники про місце і роль ліцею в системі неперервної освіти // Розвиток інноваційних процесів у навчально-виховних закладах: 3б. наук. праць. – Харків: Стиль-издат, 2003. – С.93-102.

10. Наказний М.О. Місце сучасного ліцею в системі неперервної професійної освіти // Педагогічні умови професійного становлення учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Харків: Стиль-издат, 2003. – С.101-109.

11. Наказний М.О. Загальноосвітній заклад як складова навчального комплексу: технічний ліцей – технічний університет // Проблеми оновлення змісту та методів навчання у закладах освіти: Зб. наук. праць. – Харків: Стиль-издат, 2003. – С.120-127.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі