Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Балашовой С.П.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Балашова СП. Дослідницькі вміння майбутнього вчителя як складова його педагогічних умінь// Соціалізація особистості: Міжкафедральний зб.наук.статей. - К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова. - 1999. - Вип.1. - С.77-83. - 0,31 авт.арк.


2. Балашова СП. Формування готовності майбутнього вчителя до дослідницької діяльності як педагогічна проблема// Наука і сучасність: Зб.наук.праць НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К. Логос- 1999. - Ч.Ш. - С.9-20. - 0,54 авт.арк.


3. Балашова СП. До проблеми визначення поняття "дослідницькі вміння"// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.праць/ Редкол. Т.І.Сущенко (відп.. ред.) та ін. - Київ-Запоріжжя. - 1999. - Вип.15. - СІ 1-13. - 0,23 авт.арк.


4. Балашова СП. До проблеми професійної підготовки вчителя-дослідника// Наукові записки: Зб.наук.статей НПУ ім.М.П.Драгоманова/ Укл. П.В.Дмитренко, І.М.Ковчина, Н.М.Скоробогатько. - К.: НПУ.- 1999. - Ч.З. - С.8- 13.-0,22 авт.арк.


5. Балашова СП. Формування дослідницьких умінь учителя// Початкова школа. -1999. - №6. - С.46-47. - 0,22 авт.арк.


6. Балашова СП. Самостійна робота як засіб формування дослідницьких умінь у студентів педагогічного коледжу// Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб.наук.праць: Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті гуманізації та гуманітаризації вищої освіти: досвід в умовах коледжу. - Харків: Книж.видав."Каравела".-1999. - С.27-32. - 0,25 авт.арк.


7. Балашова СП. До проблеми визначення поняття "педагогічні уміння"// Проблеми сучасного мистецтва і культури: 36. наук, праць: Педагогіка, мистецтво та культура. - X.: Книж. видав."Каравела".- 1998. - С.27-30. - 0,23 авт.арк.


8. Балашова СП. Навчально-дослідницька робота як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх вчителів// Проблеми сучасного мистецтва і культури: 36. наук, праць: Підготовка кадрів для навчально-виховних закладів освіти. - X.: Книж. видав."Каравела".- 1998. - С.37-40. - 0,26 авт.арк.


9. Балашова СП. Структура дослідницьких умінь вчителя// Методичне та технологічне забезпечення педагогічного процесу: 36. наук, праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури/ За ред. Г.Є.Гребенюка. - X.: Книж. видав."Каравела".- 1999. - С1-4. - 0,26 авт.арк.


10. Балашова СП. Технологія формування дослідницьких умінь у майбутніх вчителів // Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи".-К.: ВЦ "Київський університет",- 2000.- С 64-66. - 0,14 авт.арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі