Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Бондаревої Л.І.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Сисоєва С.О., Бондарева Л.І. Педагогічні технології професійної освіти: навчальний тренінг: Навчально-методичний посібник. - Київ, ВМУРоЛ "Україна", 2006. - 162 с. - 7 авт.арк. (авторські -4 авт.арк).


2. Бондарева Л.І. Особливості підготовки спеціалістів економічного фаху на сучасному етапі // Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: методичний аспект: 36. наук, праць /За заг. Ред.. Г.С.Гребенюка. - Київ: Науковий світ, 2001- С, 21-30. - 0,42 авт. арк.


3. Бондарева Л.І. Модель організації навчального тренінгу в вищому навчальному закладі економічного профілю // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2005. - №4. - С. 58-66. - 0,4 авт. арк.


4. Бондарева Л.І. Умови проведення навчального тренінгу для студентів вищої економічної школи // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2005. - №5. - С. 112-124.-0,54 авт. арк.


5. Бондарева Л.І. Методичні аспекти розробки та проведення навчального тренінгу студентів у вищій професійній школі // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2005. - №6. - С. 48-58. - 0,5 авт. арк.


6. Бондарева Л.І. Формування професійної культури у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика /Гол. ред.С.О. Сисоєва. - 2005. - Випуск 3-4. - С. 35-40. - 0,25 авт. арк.8


7. Бондарева Л.І. Психолого-педагогічні підходи сучасної підготовки фахівців /V Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: 36. наук, праць /За заг. ред. Г.Є. Гребенюка.. - Харків: СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2005. - - С. 10-22. - 0,54 авт. арк.

 

8. Бондарева Л.І. Психолого-педагогічні аспекти інноваційної орієнтації в підготовці сучасних фахівців // Підвищення готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності: 36. наук, праць / За заг. ред. Г.Є.Гребенюка. - Харків: СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2005. - С. 16-24. - 0,4 авт. арк.


9. Бондарева Л.І. Навчальний тренінг у системі методів економічного навчання // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. - С. 27-34. - 0,33 авт. арк.


10. Бондарева Л.І. Роль навчального тренінгу в розвитку і удосконаленні фахової компетенції дорослої людини // Педагогічний процес: теорія і практика: 36. наук, праць. //Гол. ред.С.О. Сисоєва. - Київ: Вид-во П/П "ЕКМО", 2005. - Вип.З. - С. 64- 70. - 397 с. - 0,3 авт. арк..


11. Бондарева Л.І. Сучасні вимоги до підготовки фахівця економічного фаху // Педагогічний процес: теорія і практика: 36. наук, праць. - Київ: Вид-во П/П "ЕКМО", 2005. - Вип.2. - С. 22-29. - 0,33 авт. арк.


12. Бондарева Л.І. Кадрові проблеми розвитку підприємництва на Україні та шляхи їх вирішення // Малий і середній бізнес в Україні: стан та перспективи розвитку: 36. наук, праць другої загально-української науково-практичної конференції, 25-26 травня 2002 р. - Донецький інс-т ринка та соціальної політики. - 2002. - С. 41-43. - 0,15 авт. арк.


13. Бондарева Л.І. Психолого-педагогічні аспекти підготовки спеціалістів економічного фаху в ВНЗ // Проблеми іміджології: 36. наук, праць IV міжнародної конференції, 16 травня 2003 р. -Київ: Європейський університет, 2003. - С. 36-37. - 0,08 авт. арк.


14. Карпенко С.В., Бондарева Л.І. Навчально-тренувальна фірма як метод практичної підготовки, виховання студентів // Педагогіка толерантності. - 2000. - № 2. - С. 55-57. - 0,33 авт. арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі