Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Напрям: "Професійна підготовка майбутнього вчителя в умовах педагогічного університету"

Керівник напряму

Чобітько Микола Григорович

Чобітько Микола Григорович
(Неперервна педагогічна освіта)

Заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин НАУ (національного авіаційного університету), доктор педагогічних наук, професор.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: “Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 25 квітня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Публікації

Фахівці

 

Казакова Наталія Вікторівна

Казакова Наталія Вікторівна

Методист з педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри шкільної педагогіки та психології.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 16 лютого 2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Кекух Лариса Володимирівна

Кекух Лариса Володимирівна
Формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів)

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів початкових класів” із спеціальності: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 25 квітня 2001р. на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26.451.01 в інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН Украіни.

Публікації

Сергеєва Лариса Миколаївна

Сергеєва Лариса Миколаївна
Завідувач кафедри професійної освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 5 жовтня 2000 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України

Публікації

Вайнола Ренате Хейкіївна

Вайнола Ренате Хейкіївна
Кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування творчої особистості школяра в системі виховної роботи» зі спеціальності: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки 17 квітня 1998 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському державному педагогічному інституті ім.. М.Горького.

Публікації

Онищук Людмила Анатоліївна

Онищук Людмила Анатоліївна
Заступник директора Інституту підвищення кваліфікації кадрів Академії муніципального управління, доктор педагогічних наук, професор.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Психолого-педагогічні умови підвищення професійної активності вчителя початкової школи” зі спеціальності: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 13 травня 1998 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психологи професійної освіти АПН України.

Євець Єлєна Валентинівна

Євець Єлєна Валентинівна
Старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Доцент кафедри практики іноземної мови Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка, кандидат педагогічних наук

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Формування готовності до читання іноземної фахової літератури у студентів педагогічного коледжу” зі спеціальності: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 24 січня 2001 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психологи професійної освіти АПН України.

Волошенко Олена Валентинівна

Волошенко Олена Валентинівна
Завідувач кафедри психології Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості в умовах коледжу” зі спеціальності: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 24 травня 2000р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Тимчик Олена Анатоліївна

Тимчик Олена Анатоліївна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної теорії та методик викладання економіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Релігієзнавство в професійній підготовці студентів педагогічного коледжу” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 10 квітня 2002 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Проценко Олена Борисівна
Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри грецької філології Маріупольського державного гуманітарного університету
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Система післядипломної педагогічної освіти в Греції» зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 16 грудня 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

Публікації

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі