Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Напрям: "Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі"

Керівник напряму

Соколова Ірина Володимирівна

Соколова Ірина Володимирівна
(Професійна підготовка фахівців в умовах вищої школи)

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Маріупольського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Організація виховної роботи на філологічних факультетах вищих закладів освіти” зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 15 вересня 1999 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Балашова Світлана Пилипівна

Балашова Світлана Пилипівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри військової педагогіки та психології Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Формування дослідницьких умінь у студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення природознавчих дисциплін” зі спеціальності: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 25 жовтня 2000 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Конох Анатолій Петрович

Конох Анатолій Петрович
Заведующий кафедрой теоретические основы физической культуры, доктор педагогічних наук, к.н.ф.в.с, професор.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічний наук на тему: “Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 17 жовтня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Публікації

Поясок Тамара Борисівна

Поясок Тамара Борисівна
Заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права, кандидат педагогічних наук, доцент.


Науковий кореспондент відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах” зі спеціальності: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти 14 квітня 2004 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Бондарєва Любов Іванівна

Бондарєва Любов Іванівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, економічного факультету Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 31 січня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Красікова Тетяна Іванівна

Красікова Тетяна Іванівна
Завідувач кафедри вищої математики та інформатики Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Організація навчального процесу у коледжі економічного профілю” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 19 березня 2002 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди.

Публікації

Титаренко Інна Олегівна

Титаренко Інна Олегівна
Кандидат педагог, доцент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"; факультет соціології, кафедра політології, соціології та соціальної роботи.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Післядипломна освіта вчителя початкових класів в системі методичної роботи загальноосвітньої школи” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 14 грудня 2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Мачинська Hаталя Ігорівна

Мачинська Hаталя Ігорівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: “Модульна організація загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах коледжу” зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 20 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Публікації

Заскалєта Світлана Григорівна

Заскалєта Світлана Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Миколаївського державного аграрного університету.

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі